‘Het zou toch ook toevallig goed kunnen gaan’ is feitelijk terecht. Maar toch: het stap voor stap doorlopen en doorvoelen van het proces dat je meemaakt tijdens een trage ontsluiering is in de praktijk echt noodzakelijk voor het opbouwen van een vertrouwensband. Als het sneller gaat en het lijkt op het eerste gezicht goed te gaan, dan is dat vaak in de eerdere jaren van een relatie. Maar een relatie kan zich over vele jaren voortzetten. Dan zijn er fases van onthechten, die tegelijkertijd moeten kunnen terugvallen op de band van vertrouwen die in het begin van de relatie is opgebouwd. Het gaat dus niet zozeer om de fases in de relatie waarin het goed stroomt, maar het gaat om de fases wanneer de relatie in ‘zwaar weer’ terechtkomt. Juist dan kan een te dunne band een relatie fataal worden.

Categorieën Vind geluk voor twee