Met ‘Kundalini’ of ‘Kundalini-krachten’ worden zeer intense energieën aangeduid die in Azië in diverse mysterie-scholen een rol spelen. Ook bij de Nei Dan Kung, waar Vallei-orgasme uit voortgekomen is, zijn deze energieën bekend. Ze worden geduid als de krachten die nodig zijn bij geboorte (Gouden Stroom) en dood (Zilveren Stroom). Als zodanig zijn het spirituele krachtvelden waar ons bewustzijn alleen in contact mee kan komen onder extreem extatische omstandigheden. Omdat deze twee Kundali-stromen een grote rol spelen bij leven en dood, worden ze soms ten onrechte geduid als ‘levensenergie’. En de naam ‘Kundalini-Yoga’ komt voort uit deze verwarring. Bij Kundalini-Yoga gaat het over het ongehinderd laten stromen van de levenskracht. In de Nei Dan Kung wordt deze energie aangeduid als ‘Jing’ (levenskracht of vitaliteitsenergie). Daarnaast heb je ook nog (de beroemde) ‘Chi’ (bewustzijnskracht of liefdesenergie). En tot slot heb je ook nog de ‘Shen’ (spirituele energie of stilte). Kundalini is een onderdeel van de Shen. Niet van de Jing. Er is geen geen enkel bezwaar om Kundalini-yoga te combineren met de technieken en oefeningen van Vallei-orgasme. Sterker, door Vallei te gaan trainen, krijg je meer Jing, meer levenskracht, en zal de yoga zich gaan verdiepen. Het zal echter geen Kundalini opwekken. Gelukkig maar, want spelen met de Zilveren en Gouden Stromen is niet zonder (substantiële) gevaren.”

Categorieën Oosterse technieken en ideeen