Nee. De volgorde is wel belangrijk. Er zijn twee opties:

NIEREN – LEVER – HART – MILT – LONGEN
Deze volgorde heet de ‘creatieve cyclus’, of ‘moeder-cyclus’, en volgt de opeenvolging van de seizoenen (winter, lente, zomer, nazomer en herfst).

NIEREN – HART – LONGEN – LEVER – MILT
Deze volgorde wordt wel de ‘kalmerende cyclus’ of ‘vader-cyclus’ genoemd en zoekt naar een balans van de verschillende seizoensinvloeden. Voor beginners is het moeilijk voor te stellen waarom die klanken nu zo belangrijk zijn. Het lijken op zichzelf staande oefeningen met op het eerste gezicht weinig betekenis en invloed. Niets is minder waar. Waar het om gaat, is wat er – vroeg of laat – gebeurt bij iedere vrouw of man die de transformatietechnieken beoefent en eigen maakt. Er gaat een soort ‘nevel’ opstijgen van de buikholte naar de borstkast (niet letterlijk). En die nevel moet als het ware ‘geharmoniseerd worden’. Zo niet, dan kan er ‘lading’ ontstaan op negatieve emoties en word je ‘prikkelbaar’ of ‘onaangenaam in de omgang’. Dat harmoniseren van die nevel gebeurt door de klanken. De geluiden van de klanken vragen niet om een heel precieze aansturing. In verschillende plekken van China zijn dan ook verschillende klankvormen ontstaan. Allemaal met dezelfde intentie en uitwerking. Met andere woorden: er is ruimte voor interpretatie. Het gaat erom dat je de respectievelijke klanken ‘Tshoeoeoe’, ‘Ssshhh’, ‘Hhhaaaooowww’, ‘Gggooohhh’ en ‘Ssssssss’ zelf oefent en koppelt aan het Innerlijk Landschap van de nieren, lever, hart, milt en longen. Met andere woorden: door het te gaan doen, komt het in je tot leven. Het is dus – paradoxaal genoeg – niet zo cruciaal dat de instructies glashelder zijn. Sterker, door de hierboven opgeschreven klanken gewoon zelf uit te proberen, zit je al helemaal in de goede richting. Kan niet missen. Je vindt alle klanken bij de Helende Klanken van les 8.

Categorieën Helende klanken