We werken bij de Vallei-technieken niet met de anatomische eierstokken, maar met energetische eierstokken, die verbonden zijn met het Innerlijk Landschap. En dan begint het: Wat is het Innerlijk Landschap precies? Daar kun je vanzelfsprekend hele boeken over volschrijven. Bij Vallei gaan we ervan uit dat het Innerlijk Landschap een soort medium is tussen Potentie en Manifestatie. Om iets te manifesteren, moet het in potentie ‘ergens’ zijn (Terwijl het er nog niet is). Om het mogelijk te maken dat iets van Potentie in Manifestatie verandert, moet er dus ‘iets’ gebeuren. En dat ‘iets’ is een soort ‘reis’ door het Innerlijk Landschap. In die ‘reis’ verandert Potentie, via tijd/ruimte vrij, in tijd/ruimte vervormend, in tijd/ruimte fixerend. En dat proces gaat via symbolen. Eerst hele diepe symbolen, dan meer persoonlijke symbolen en tot slot hele concrete, bijna anatomische, symbolen.

Om je eigen eierstokken in het Innerlijke Landschap te kunnen ‘waarnemen’, is het dus nodig om ze symbolisch te gaan ‘laden’. Dat ‘laden’ doe je gewoon door er veel mee bezig te zijn. Eerst een goed anatomisch idee krijgen van je eierstokken (gewoon wat biologie-illustraties op zoeken en daar wat op puzzelen), daarna is het de bedoeling dat je je eierstokken een persoonlijk beeld geeft. Dat persoonlijke beeld komt tot leven als je ermee bezig bent. Kan op veel manieren. En daar ‘laad’ je het mee. Je zult merken dat je dan op een gegeven moment je eierstokken gaat ‘waarnemen’ en ‘ervaren’.

Vergeet niet dat je in de gemanifesteerde wereld, het Uiterlijk Landschap waarneemt met je zintuigen. In het Innerlijk Landschap neem je waar met ‘heldere vermogens’.

Categorieën Divers, Huiswerk - algemeen, Lichaam en gezondheid