Inderdaad, er zou weleens verband kunnen zijn tussen deze anderhalve dag kramp en wat je meemaakte met de bevalling van je kind. Er zijn twee invloeden die er mee te maken hebben. Ten eerste: het doen van ‘huiswerk’. Dat betekent ook, doodeenvoudig, dat je momenteel regelmatig je seksuele energie laat stromen in je Blauwe Schaal. En als de energie gaat stromen, dan komt ook weer een diepere doorbloeding van al het weefsel op gang. Dat heeft tot gevolg dat je gaat ‘ontkrampen’. Met name in de weefsels om je baarmoeder, vaginakanaal, en alle spieren die daar zitten, heen. De krampen die je ervoer, waren niet zozeer ‘krampen’ maar ‘ont-krampingen’.  Omdat je inmiddels bij les 4 bent, begint ook de werking van het ‘Medicijn’. Nu heeft de werking van dat ‘Medicijn’ altijd iets wonderbaarlijks, want het onttrekt zich geheel aan onze bewuste invloed. Je kunt ‘Medicijn’ niet sturen. Het gaat zijn eigen gang en ‘beslist’ (op de een of andere manier) zelf waar het zich op richt. En het is overduidelijk, dat in jouw geval het ‘Medicijn’ dus koos voor die ontkrampingen. Wel een pijnlijk bij-effect, en dat is natuurlijk nooit leuk, maar ongetwijfeld heel erg gezond voor je bekkenbodem en de weefsels waar die krampen in gevangen zaten. Over het algemeen is zo’n effect eenmalig, of hoogstens een paar keer.

Categorieën Bijwerkingen