Tsja, dat met de klok mee en tegen de klok in is altijd een beetje lastig. Met de klok mee spiralen wordt als Yang gezien. Tegen de klok in spiralen wordt als Yin gezien. Yang is activerend. Ying is kalmerend. Yang is meer verbonden met vuur. Ying meer met water. Als je ‘Yang-spiraalt’, spiraal je naar buiten. Als je ‘Ying-spiraalt’ spiraal je naar binnen. Dat zijn zo de achterliggende symbolische ideetjes. Maar er speelt nog iets anders mee, namelijk de ‘intentie’ waarmee je spiraalt. Je zou ‘intentie’ kunnen zien als een combinatie van I-kracht en het richten van je aandacht. En door je intentie sterker te maken, kun je veel vrijer met het spiralen omgaan; wat wil je? Verzamelen? Activeren? En daar kun je dan mee spelen. Of het allemaal eenvoudiger mee maken. In de nieuwe versie van het huiswerk is daar wat in veranderd. Eerst met de klok mee, dus ‘activeren’. En dan tegen de klok in, dus ‘verzamelen’. Bij de buik is er traditioneel verschil tussen hoe vrouwen en mannen spiralen. Mannen spiralen namelijk eerst met de klok mee, activerend dus. En verzamelen dan door tegen de klok in te spiralen. Vrouwen spiralen tegen de klok in. Verzamelen dus en trekken de energie goed naar binnen. Maar omdat vrouwen al Yin zijn, kan de energie dan wat te vast komen te zitten. Door vervolgens met de klok mee te spiralen, blijft de verzamelde energie mooi centraal en zacht stromen. Voor sommige vrouwen werkt het netjes doen van de richtingen heel goed. Maar voor andere vrouwen is het werken met de ‘intentie’ beter. En voor iedereen is het beter als je het niet te serieus doet. Houd het speels en maak je niet te snel zorgen dat je het fout doet. Ik ken dyslectische mensen die het spiralen consequent verkeerd om doen, maar bij wie het allemaal prima op de pootjes terechtgekomen is en goed werkt.

Categorieën Huiswerk - instructies