Feitelijk zijn er twee gebeurtenissen die tegelijkertijd plaatsvinden:

  1. Een ‘gewone’ situatie tussen twee mensen, (goed bevriend en, al dan niet bewust, seksueel geïnteresseerd in elkaar) die elkaar betamelijk aanraken.
  2. En een tweede ‘ongewone’ situatie waarbij diezelfde twee mensen een intense en intieme energetische beleving en waarneming met elkaar hebben.

Om zoiets een beetje handen en voeten te geven helpt het als je uitgaat van twee ‘werelden’ die naast en door elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. De Taoïsten noemen die ‘werelden’ het Uiterlijk Landschap en het Innerlijk Landschap. Heel globaal zou je kunnen zeggen dat het Uiterlijk Landschap waargenomen wordt door onze ‘normale’ zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en aanraken. Terwijl het Innerlijk Landschap waargenomen wordt door ‘heldere’ zintuigen, helder-zien, helder-horen, helder-ruiken, helder-proeven en helder-aanraken. Wat jullie meemaakten, is dus uit te leggen als een gemeenschappelijke ervaring van helder-waarnemen. Spontaan. Helder-sensorisch zou je het kunnen noemen. Het is zowel heel bijzonder, want het gebeurt niet zo vaak dat beiden het waarnemen, als heel gewoon, omdat dit veel vaker voorkomt dan mensen beseffen. Veel mensen houden in hun verwarring die er een beetje bij hoort maar hun mond erover.

Je hebt wel gelijk dat beide ervaringen, een betamelijke in het Uiterlijk Landschap en een misschien wel een beetje te intieme ervaring in Innerlijk Landschap niet helemaal congruent zijn. In de ideale wereld zou je in beide werelden op het zelfde niveau van intimiteit willen zitten. Dat dat niet zo was in dit geval wijst op te weinig training van jullie beiden op dit punt. Niet zo vreemd natuurlijk, als je beseft dat niemand in onze cultuur hier scholing en training in krijgt van huis uit.

Het is een beetje goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat jullie beiden op natuurlijke wijze contact hebben, open staan, voor het ervaren in en van het Innerlijk Landschap. Het slechte nieuws is dat jullie beiden onvoldoende getraind zijn om daar mee om te gaan.

Dat laatste vraagt om wat voorzichtigheid. Wees terughoudend en verstandig met bewustzijnsverruimende middelen. Met dat soort middelen gaat het ‘helder-waarnemen’ meteen veel verder open. Maar het zal de boel eerder beschadigen dan helpen. Het eerste vraagt om blij zijn met dat jullie ‘open’ zijn en nieuwsgierig, naar hoe je hier stapje voor stapje meer mee in contact komt en mee om leert gaan.

Vallei is een prima eerste stapje wat dat aangaat. Omdat het je de basis leert van het ervaren en sturen van seksuele energie in de eigen intieme belevingswereld, je eigen verbinding met je Innerlijk Landschap.

Categorieën Divers, Energie