Het is begrijpelijk (en logisch) dat het niet mogen knuffelen wordt ervaren als afstandelijk en misschien zelfs kil. Let op: dat is je interpretatie. Dus maak er geen groot ding van, aanvaard dat het dit is. Jullie zitten in een proces waar dit deel van uitmaakt. Als het je zwaar valt, stel je dan voor dat jullie twee kleine kinderen zijn die elkaar net leren kennen. In dat geval is niet knuffelen logisch: daarvoor ken je elkaar nog niet goed genoeg. Een vreemde op straat omhels je ook niet zomaar. Dat haalt de zwaarte ervan af. Restrainment is het geheime ingrediënt van de zeven sluiers. Als een stel de zeven sluiers opnieuw gaat doorlopen, gaat het vooral over het helder krijgen van allerlei vormen van achterstallig onderhoud. En daarnaast over het kunnen werpen van een eerlijke en wijze blik op de stand van zaken in de relatie. Bij dat achterstallig onderhoud komt er natuurlijk af en toe ook verdriet of ontreddering om de hoek kijken. Dan wil je iemand troosten of steunen bij een verdrietige of pijnlijke ervaring, net zoals je vroeger had als je stilletjes verliefd was op iemand uit de klas. Maar het is tegelijkertijd een beetje link, het is iets te dichtbij. Het loopt vooruit op iets wat nog geen vorm en basis heeft. Vandaar dat je in een dergelijke situatie vaak wel het verlangen voelt om iemand troostend te knuffelen, maar het niet zal doen. In een relatie die al langer bestaat, is die basis en vorm er natuurlijk wel. Vandaar dat het nu wel heel logisch is om eraan toe te geven. Echter: in de eerste drie sluiters moet je ook zeker voorzichtig zijn met knuffelen. Het is juist de bedoeling dat er een krachtige behoefte ontstaat aan aanraking door de ander. Aan plezier maken met de ander. Aan luisteren naar de ander. Aan vertellen aan de ander. Wees terughoudend in troosten en knuffelen om te troosten. Alleen als er overduidelijk sprake is van grote emotionele ontreddering, is het tijd om erop in te gaan. Juist waarnemen hoe de ander zijn eigen verdriet en kwetsbaarheid draagt, draagt ook bij aan het geraakt worden door de ander. En dat is wat we willen: geraakt worden, niet geknuffeld.

Categorieën Vind geluk voor twee