Om te beginnen: Vallei-orgasme en Kundalini hebben niets met elkaar te maken. Heel kort samengevat: de technieken van Vallei zijn heel veilig, terwijl Kundalini wel wat risico’s met zich meebrengt. Hieronder een korte toelichting.

De Kundalini bestaat uit twee afzonderlijke stromen van licht: de zilveren stroom en de gouden stroom. Het  zilveren licht wordt wakker in het eerste chakra, en stroomt vanuit het eerste chakra in een complexe spiraal om het middenkanaal heen, naar het zevende chakra (en naar hogere energetische velden boven het lichaam). Het gouden licht stroomt juist van boven naar beneden. Kundalini wordt stabiel als beide stromen actief zijn en volledig in evenwicht. Als dat evenwicht ontstaat, is er sprake van een hoge vorm van zelfrealisatie.

Deze kennis is bij ingewijden overal ter wereld in verschillende varianten bekend. Zo ook in Azië. Simpel gezegd zijn de mannen en vrouwen die Noordelijk van de Himalaya (China) trainen voor zelfrealisatie, gespecialiseerd in het activeren van de gouden stroom. En Zuidelijk van de Himalaya (India), is men gespecialiseerd in het activeren van de zilveren stroom. Beide manieren hebben voor- en nadelen.

Nadeel van het eerst activeren van de gouden stroom is dat het zeer veel training vraagt – we praten nu over vele levens, niet alleen veel tijd in één leven. Voordeel: als het eenmaal lukt om de gouden stroom te realiseren en te ervaren, komt de zilveren stroom onmiddellijk op gang en is het onmogelijk om in de problemen te komen met Kundalini.

Het voordeel van het eerst activeren van de zilveren stroom is dat het relatief weinig training vraagt om dit te starten of te realiseren. Nadeel: het komt zelden voor (écht heel zelden) dat de gouden stroom onmiddellijk antwoordt. Als de gouden stroom niet onmiddellijk voor de balans zorgt, dan is het activeren van Kundalini levensgevaarlijk. Omdat zuidelijk van de Himalaya niet veel waarde gehecht wordt aan ‘een leven’, je wordt immers weer snel wedergeboren, wordt dat risico genomen.

Bij de Nei Dan Kung wordt veel waarde gehecht aan een leven en wordt reïncarnatie eerder gezien als een ‘vijand’ van trainen dan als een ‘way out’. Daar wordt het activeren van het zilveren licht nadrukkelijk vermeden. Goed om te weten: bij het trainen van Vallei en het maken van ‘het Medicijn’ werk je met een kanaal dat langs de achterkant van je rug omhoog loopt. Dat kanaal heeft NIETS te maken met de chakra’s en het kanaal waar de Kundalini omheen spiraalt.

 Het mag duidelijk zijn dat wij het niet aanraden om met kundalini bezig te zijn.

Aanvulling op het bovenstaande:

Er zijn acht ‘speciale kanalen’ (vaak meridianen genoemd). Dit zijn weer andere kanalen dan de meer bekendere 12 die in de acupunctuur een grote rol spelen. Bij Vallei-orgasme maken we gebruik van 2 van die ‘speciale kanalen’: Du Mai en Ren Mai. Du Mai stroomt aan de achterkant van het lichaam, in en rond de wervelkolom. Ren Mai stroomt aan de voorzijde van ons lichaam, midden over de borst en de buik. Het kanaal waar de Kundalini omheen spiraalt is Chong Mai, ook wel het centrale kanaal of midden kanaal genoemd. Let op: Kundalini stroomt NIET door het middenkanaal. Maar er OMHEEN. Wat al aangeeft dat Kundaline niets te maken heeft met de meer normale Jing, Chi en Shen-stromen die daar IN stromen. De chakra’s, of ‘Hemelse Bloemen’, zoals de Taoisten ze noemen zijn gecentreerd in Chong Mai en hebben contact met Du Mai en Ren Mai (en natuurlijk ook met de overige 5 speciale kanalen). De Taoïsten zijn erg voorzichtig met deze 8 kanalen. Ze zien ze als extreem waardevol voor onze gezondheid, onze bewustzijnsontwikkeling en onze spirituele ontwaking.

Kundalini krachten (de Gouden en Zilveren Stromen) zijn bedoeld om in de juiste staat van zijn te sterven. En om de juiste omstandigheden te creëren om bewustzijn in een conceptie te laten indalen. Ze zijn zeer extatisch van aard. En de Taoïsten bezien het misbruiken van Kundalini voor extatische ervaringen als een vorm van spirituele pornografie.

Nogmaals, Vallei is zo’n beetje het tegenovergestelde van Kundalini oproepen. Het is veilig, gezond en energiegevend. Aardend, in plaats van ontwrichtend. Niet extatisch, maar onschuldig.

Categorieën Oosterse technieken en ideeen, Publiek