Seksuele (on)veiligheid

Informatief online programma

Foto gemaakt door Yvonne Aarts

Dit informatieve programma over seksuele (on)veiligheid gaat over grenzen, veiligheid en het terugvinden van onschuld. Een mooi, hoopgevend en leerzaam programma voor alle vrouwen die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Peggy Aarts, Vallei-coach, gezondheidszorg-psycholoog, psychotherapeut en moderator van de facebookgroep 'Alleen voor Vallei-vrouwen' is je gastvrouw.
Gèrina van der Gugten, Vallei-vrouw en schrijfster van het boek ‘Als je de woorden weet’.
Marion Groenendal, Vallei-coach, hypnotherapeut, Healing Tao instructor en quantum touch teacher.

Seksuele (on)veiligheid

Volgens het CBS krijgen jaarlijks 100.000 mensen van alle leeftijden te maken met aanranding, verkrachting of misbruik. Dit betekent dat veel vrouwen (en ook steeds meer mannen) wel eens te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. Al die ervaringen, hoe klein of groot, kunnen een enorme impact hebben op je leven, op je relaties en op je seksualiteit. Leven met zo’n geheim is vaak het ergste. Je krijgt er een gespleten leven door. Dat geheim gaat etteren. Er met elkaar over praten is dus belangrijk. Om trauma te verwerken, maar óók om als maatschappij bewust te worden van de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.

Hoe kunnen de Vallei-technieken je helpen trauma te helen?
Dit informatieve aanvullende Vallei-programma gaat over het uitspreken, bespreekbaar maken en erkennen van misbruik. Over seksueel trauma, wat dat is en wat de gevolgen zijn. Over grenzen, seksuele veiligheid en het terugvinden van onschuld. En over hoe de Vallei-technieken je helpen uit negatieve patronen te komen. Eerst kun je dan pijn en verdriet tegenkomen, want door de training komt los wat nog vastzat. Daarna kun je jezelf helen, op een heel veilige manier. Ook als je geen woorden kan of wil geven aan het trauma. Een mooi, hoopgevend en leerzaam programma dat jou kan helpen om seksuele veiligheid, heling en onschuld terug te laten stromen in je leven.

Vallei-gastvrouw Peggy Aarts
Peggy Aarts, Vallei-coach van het eerste uur en moderator van de Vallei-orgasme Facebookgroep, leidt de gesprekken met verschillende vrouwen. Over de gevolgen van seksueel misbruik in hun leven en hoe zij daar heling in vonden en zich hun lichaam weer toe-eigenden. Peggy is gezondheidszorg-psycholoog en psychotherapeut. In de ggz-instelling waar ze werkt begeleidt ze kinderen en jongeren (met name meisjes) en hun ouders in en na situaties waar seksueel misbruik of seksueel geweld speelt.

Het online programma: dit krijg je

  • In de eerste aflevering ‘Het terugvinden van onschuld’ praat Peggy met taotrainer en Vallei-oprichter Reinoud Eleveld over grensoverschrijdend gedrag, waar het vandaan komt en hoe dit in relatie staat tot hoe we met moeder aarde omgaan.
  • In aflevering 2 ‘Hoe word je weer van jezelf?’ gaat Peggy in gesprek met Gèrina van der Gugten, schrijfster van onder andere het boek Als je de woorden weet. Gèrina vertelt over het misbruik door een oom en wat voor impact dit op haar had. Wat gebeurt er als je te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag, incest of seksueel misbruik?
  • In de derde aflevering gaat Peggy in gesprek met Marion Groenendal. Zij vertelt over de grensoverschrijdende ervaringen die ze in haar jeugd meemaakte met een vertrouwenspersoon, waar ze zich aanvankelijk veilig bij voelde. 85% van het seksueel misbruik gebeurt met een bekende. 
  • In aflevering 4 spreekt Peggy samen met drie Vallei-coaches, die ieder een compleet eigen reis meemaakten als het gaat om (on)veiligheid in seksualiteit. Over je eigen grenzen leren aanvoelen, over grensoverschrijdend gedrag en hoe bijvoorbeeld sexual grounding kan helpen bij traumaverwerking.
  • Naast deze gesprekken biedt dit programma je vragen & antwoorden en extra materiaal zoals links en verwijzingen.
  • Je kunt alle afleveringen downloaden als audiobestand. Het materiaal blijft onbeperkt voor jou toegankelijk.
  • Ook interessant als je de Vallei-cursus nog niet volgt. 
Vragen kun je altijd naar ons mailen. Je krijgt persoonlijk antwoord.

Extra's

  • Een mooie oefening om de nieren en bijnieren zacht te maken
  • Drie inspirerende webinars over van schuld en schaamte naar kracht en veiligheid, seksuele (on)veiligheid met Peggy Aarts en seksuele (on)veiligheid met Christel van der Meer
  • Verschillende artikelen en een documentaire van Sunny Bergman

Het programma kost € 57,-

Je hebt zeven dagen garantie op het programma. Na inschrijving ontvang je een factuur die je eventueel zakelijk kunt opvoeren. Na betaling heb je direct toegang tot het programma.

Vraag en antwoord

Moet ik de Vallei-cursus volgen om aan dit programma mee te kunnen doen?
Nee hoor, het is een informatief programma voor alle vrouwen. Wellicht inspireert het programma je om daarna met de Vallei-cursus aan de slag te gaan. Of als je de Vallei-training al in huis hebt, rustig verder te trainen.

Wat ga ik nou precies leren?
We noemen dit programma over seksuele (on)veiligheid een informatief online programma. In die zin is het geen typische cursus of training. De basis van het programma wordt gevormd door vier video-interviews van ongeveer een uur (die je ook als audio kunt downloaden) waarmee je je kennis over dit onderwerp kunt verdiepen. Wellicht durf je jouw ervaringen te gaan bespreken en de weg naar heling, meer seksuele veiligheid en onschuld in te slaan.

Hoe lang houd ik toegang tot het online programma?
Je houdt onbeperkt toegang, dus je hebt geen haast. Laat de informatie langzaam tot je doordringen. Kijk af en toe iets terug. En schroom niet om contact met ons te zoeken als je vragen hebt.