Er is verschil tussen ‘3 maal per week huiswerk doen’ (dat is een onderdeel van trainen) en ‘Elke dag trainen’. Met elke dag trainen gaat het bijvoorbeeld over het oefenen met de kringspieren, met de 4 pompen in de rug, met het eigen maken van de Helende Klanken, de Chi Kungs en, zeker ook een onderdeel van de training, het eigen maken van de kennis, de inzichten, het luisteren naar en lezen van de theorie. Kortom, alles wat ermee te maken heeft. Dat train je dagelijks, elk moment van de dag. Je maakt het onderdeel van je leven. En je maakt 3 keer per week je huiswerk.

Categorieën Huiswerk - algemeen