Bij relaties die gebaseerd zijn op ‘begeestering’ spelen bij een break-up veel processen mee op de achtergrond. Juist bij ‘begeestering’ kunnen relaties ontstaan die een sterke neiging hebben tot het platonische. Je kunt dan te veel loskomen van het lichamelijke. De Jing,de levenskracht, stoomt dan te gul omhoog naar de hogere energiecentra, met als gevolg dat de Jing onvoldoende kracht en energie overhoudt om jou gezond te houden. Door aan zelfbeminning te doen en je seksuele kracht te gaan sturen, maak je zelf ‘het medicijn’ aan. In andere woorden: je laat de Jing weer aansterken.

Categorieën Vind geluk voor twee