Het verbinden met de oer-emoties ‘angst voor de dood’ en ‘blij dat ik leef’ is niet zo eenvoudig als het lijkt. Goede vraag dus. Wat je daarbij moet begrjipen, is dat we deze twee oer-emoties delen met alles wat leeft. Nu bestaan er veel meer eenvoudige en primitieve levensvormen dan dat er complexe levensvormen (zoals wij mensen) bestaan, maar ook al die heel eenvoudige levensvormen kennen deze oer-emoties. Om je er als mens mee te verbinden, moet je eigenlijk op zoek naar een heel eenvoudige, primitieve zelfwaarneming. Zoals een klein wormpje zichzelf ervaart als het beestje in veiligheid is, of geconfronteerd wordt met levensgevaar. Het is dus niet de bedoeling dat je het probeert te ervaren zoals je de meer complexe vormen van emotionele belevingen ervaart.
Bij het met 130 kilometer over de kop vliegen, spelen er bovendien weer andere dingen. We hebben verschillende vormen van bewustzijn. En in zo’n situatie, waarin alles heel snel gebeurt, maar toch ook heel langzaam en gedetailleerd, kom je ‘in flow’. Eigenlijk worden je spirituele vermogens geactiveerd. En die zijn ‘aanschouwend’. Ze zijn non-polair waarnemend. Heel gedetailleerd, maar tegelijkertijd heel … ‘koel’. Heel afstandelijk en onthecht dus. En dat heb je op dat moment ervaren. Los van dat het heel erg gevaarlijk was, en dat het heel goed is dat je het overleefd hebt, was het ook een erg inzichtelijk ervaring die je kunt koesteren.
De oer-emoties zijn dus heel primitief en eenvoudig. En als zodanig kun je ze ontdekken in jezelf.
De flow-emoties zijn daarentegen krankzinnig complex en neutraal.
Dan heb je nog onze ‘gewone’ emoties. Die zijn polair (bang/zachtmoedig – gefrustreerd/vriendelijk – geïrriteerd/blij – zorgelijk/vertrouwensvol – gedeprimeerd/hoopvol) en bovendien continu in beweging. Deze emoties kun je helpen balanceren en in harmonie krijgen. Als ze altijd uit balans zijn, dan wordt je leven erg zwaar.

Categorieën Divers