Nee, je kunt het vergelijken met een zacht druppelende energiebron die gaat stromen wanneer het zelf-genezend vermogen van het lichaam actief is. Zelf-genezing is complex. Het proces is nagenoeg autonoom en kan dus werken aan gebieden in je lichaam waar jij je niet van bewust bent. Zo hoop je misschien minder last van zware bloedingen te krijgen, maar kan het zijn dat er hard gewerkt wordt aan de lever. Je kunt er wel enigszins invloed op uitoefenen, door in I te gaan en glimlachend te ‘wijzen’ op bijvoorbeeld een vleesboom. Het Innerlijk Landschap reageert daar zeker op, maar dat wil niet zeggen dat het bloeden minder wordt. Het kan zelfs zijn dat er, omdat er zelf-genezing plaatsvindt – beetje bij beetje – meer bloed naar de cellen stroomt rond het gebied van de vleesboom. Het is nogal wat. Het vraagt om veel oefening om op die manier in het Innerlijk Landschap aanwezig te kunnen zijn. Je kunt ook besluiten om de natuurlijke werking van de zelf-genezing haar gang te laten gaan. Het is overigens verstandig om goed gemonitord te blijven door je eigen arts als je onder behandeling bent. Werk altijd aan een tweesporenbeleid: zelf-genezing en begeleiding door een specialist die je vertrouwt en wiens/wier behandelingsplan je wilt opvolgen.

Categorieën Divers