Nee, feitelijk wordt er geen ‘energie afgetapt’. Je verliest zelf energie door niet juist met de situatie om te gaan. Energetisch ‘gewond raken’ is niet iets wat iemand anders je aandoet. Het is iets wat ontstaat, omdat je zelf niet goed weet hoe je kunt voorkomen dat het gedrag van een ander bij jou tot onjuist handelen leidt.

Categorieën Energie