De nierklank is verbonden met positieve als emoties optimisme en zachtheid, maar ook verbonden met negatieve emoties als stille angst en verstarring. De leverklank helpt bij frustratie, agressie, jaloezie en wrok. De hartklank werkt bij ongeduld, haast, opwinding en irritatie. De miltklank helpt bij piekeren en zorgelijkheid. En de longklank pas je toe bij overmoed en verdriet.

Categorieën Helende klanken