Venten dient om de zogeheten cloudy energy uit je systeem te halen, die aan ons blijft ‘hechten’. Op een of andere manier houden we vast aan onze stress en vastzittende emoties, anders zouden we er allemaal heerlijk ontspannen bijlopen. Met de chi kungs maak je spanning op allerlei gebieden los. Het venten leidt deze spanning naar de aarde. Met het snappen van de vingers geef je een commando: wegblijven jij, nu niet meer terugkomen. Je koppelt de intentie om van je cloudy energy af te komen dus aan een fysiek gebaar. Hoe vaker je die intentie koppelt aan het gebaar, des te sterker wordt de werking van het snappen.

Categorieën Chi Kungs