Volgens het taoïsme verdringt de medicatie niet het libido, maar wel de manier om zin waar te nemen. De taoïsten maken een onderscheid tussen het Uiterlijke Landschap (het fysieke lichaam) en het Innerlijk Landschap (het lichaam in energie«n). In een gezonde situatie is er een goede communicatie tussen de innerlijke en de uiterlijke werelden. Door het gebruik van de paroxetine is het libido in het Innerlijke Landschap nog steeds aanwezig, maar wordt het waarnemen ervan met het fysieke lichaam verstoord. Het is mogelijk om, via transformatietechnieken, die communicatie weer beter op gang te brengen. Het is wel verstandig dat in een open en eerlijke communicatie met de verstrekker van de medicijnen en de behandelaar te doen, want het kan in sommige gevallen ook betekenen dat de reden waarom paroxetine voorgeschreven is, actiever wordt. Ga voorzichtig en oplettend met de oefeningen en technieken aan de gang.

Categorieën Medicijnen