Ja, die zijn er. Beter geformuleerd: de vijf Helende Klanken hebben ook invloed op de darmen. De hartklank is in eerste instantie verbonden met het hart, natuurlijk, en de dunne darm. En de longklank is op die manier verbonden met de dikke darm. Voor de volledigheid: de nierklank heeft op die manier ook verbinding met de blaas, de leverklank met de galblaas en de miltklank met de maag (wordt ook wel vaak de maag/milt klank genoemd zelfs).
Er zijn nog veel meer verbindingen op die manier. Zo is de hartklank, behalve met hart en dunne darm, ook weer verbonden met de mond. En de longklank niet alleen met de dikke darm, maar ook met de neus.
Je kunt zelfs een eigen serie Helende Klanken maken, een variatie, waarbij je de vertrouwde volgorde aanhoudt (nieren, lever, hart, milt en longen), maar je I-kracht richt je dan op de blaas, galblaas, dunne darm, maag en dikke darm. Gewoon proberen. En kijken hoever je komt.

Categorieën Helende klanken