Ingrid Beverwijk

Schoonheid in het schoolgebouw.

En dan mag ik nu de titel Vallei-coach dragen, zonder dat ik ooit coach of therapeut heb willen worden. Wat ik wel wil is van gedachten wisselen over waarom de wereld waarin we leven niet veilig is en waarom wij mensen ons eigen nest bevuilen. En ja, dan wil ik wel over Vallei vertellen als mogelijke oplossing voor die problemen. Het liefst doe ik dat binnen het onderwijs, met docenten en met de ouders van leerlingen en studenten.
Na jarenlang in de bubbel van de kunst vertoefd te hebben, kwam ik te werken in het regulier onderwijs. Ik miste de flow van het kunstenaarsbestaan, zowel bij mijzelf als bij leerlingen. Gelukkig was ik in de gelegenheid onderzoek te doen, naar het ontbreken van flow in het onderwijs. De oorzaken liggen in het verlies van individuele autonomie, niet te verwarren met hedendaags individualisatie. Mijn antwoord, destijds, zat in de hoek van de wijsgerige pedagogiek. Niet wéér een onderwijsvernieuwing maar docenten met een andere attitude voor de klas. Na een heuse burn-out realiseerde ik me dat dit een wel erg mentale, theoretische benadering was en ontwikkelde ik een module voor docenten (in opleiding) waarbij uitgegaan wordt van het lichaam als waarnemend organisme. Vallei sluit daarbij aan én is tegelijkertijd een verdiepingsslag.
De module die ik ontwikkelde draagt de naam Waarachtig waarnemen, samen met Vallei: Schoonheid in het schoolgebouw. De lichaamsgerichte oefeningen (zoals bijvoorbeeld tekenen vanuit de rechter hersenhelft) bied ik nu aan leerlingen in alle leeftijden aan, aan hun ouders en docenten vertel ik over Vallei. Daarvoor kan je me vragen en inhuren.

Werkervaring:

Docent Beeldende kunst en vorming, Nederlands en rekenen.
Specialisatie in het helend vermogen van geluid, met name het geluid van de stem: Helende Klinkers.

Opleiding:

Autonoom audiovisueel kunstenaar. Kunstacademie Minerva, Groningen en Rijksacademie, Amsterdam.
Vallei-coach.

Contact met Ingrid Beverwijk